Bodemwerkzaamheden DOK 01

26 september '23

Terwijl de verkoop van de appartementen en woningen van DOK 01 en DOK 11 voorspoedig verloopt, is onlangs een start gemaakt met het bouwrijp maken van de grond waarop het appartementengebouw DOK 01 wordt gebouwd. En dat begon oa. met de sloop van een aantal woningen in de Kanaalstraat. Een korte update van de werkzaamheden en een foto-impressie.

image alt

Woningen gesloopt

Het bouwrijp maken van een stuk grond is een technische term voor alle (voorbereidende) werkzaamheden die nodig zijn voordat de heipalen de grond in kunnen. Restanten van oude funderingen, wortels, begroeiing - alles wat op of in de bouwgrond staat of zit en de bouw in de weg (kan) zitten, worden verwijderd. Dat betekende voor dit terrein ook dat de onbewoonde woningen in de Kanaalstraat werden gesloopt. 

Daarvoor of daarna wordt er standaard altijd een bodemonderzoek gedaan. Zo wordt er bijvoorbeeld ter plekke gekeken naar de draagkwaliteit van de bodem. Als vooronderzoek daar aanleiding voor geeft wordt er ook vaak een kort archeologisch (voor)onderzoek gedaan. De bodem is immers één groot (onaangetast) bodemarchief waar belangrijke informatie/objecten in aanwezig kunnen zijn. Op deze locatie was een archeologisch vooronderzoek niet nodig. 

image alt

'Festung' IJmuiden

Niet onbelangrijk in het bodemonderzoek van deze plek is de mogelijke aanwezigheid van explosieven die niet zijn ontploft, de zogenaamde 'blindgangers'. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de 'Festung' IJmuiden regelmatig gebombardeerd door de Geallieerden. Velsen en de haven van IJmuiden waren immers onderdeel van de Duitse Atlantikwal die het Derde Rijk moest beschermen tegen aanvallen van de Geallieerden, en dus een geliefd aanvalsdoel.

Hoewel op de locatie van DOK 01 tijdens de Tweede Wereldoorlog (en lang daarna) een koelvrieshuis stond, zal er uit voorzorg toch een onderzoek naar explosieven ter plekke worden uitgevoerd. Een gespecialiseerd bedrijf zal met grondradar en metaaldetectoren uitgebreid onderzoek doen op de aanwezigheid van 'blindgangers'. 

image alt

Koelhuis IJsvries

We noemden het hierboven al even: op de locatie van DOK 01 stond ooit een koelvrieshuis (koelhuis IJsvries) waar lange tijd ijs werd geproduceerd en de gevangen vis werd gekoeld. Na de sloop van dit pand in 1984 lag het terrein lange tijd braak.

Tijdens de bodemwerkzaamheden wordt de oorspronkelijke fundering van dit koelhuis volledig verwijderd en de toplaag gesaneerd van eventuele bodemverontreinigingen. Omdat DOK 01 een parkeerkelder krijgt, is de grond hier teveel en zal de grond elders worden gereinigd. De resterende geschikte overtollige grond zal bij een ander project elders worden hergebruikt.

  De appartementen van DOK 01
  Wonen in Oud-IJmuiden?