Hier is het allemaal begonnen

8 maart '23

Aan het Sluisplein in IJmuiden, daar is allemaal begonnen en ligt het historisch hart van Oud-IJmuiden. Hier woonden de allereerste bewoners van het dorp dat bij de opening van het Noordzeekanaal in 1876 de naam IJmuiden kreeg. Op deze bijzondere historische plek waar ooit Koelhuis IJsvries stond zal DOK 1 verrijzen, met 93 verschillende appartementen. 

Deze eerste bewoners waren de sluismedewerkers en de kanaalwerkers die het Noordzeekanaal groeven en de eerste zeesluis bouwden. Een bijzondere klus die uiteindelijk 11 jaar duurde.

Op de afbeelding hierboven (rond 1880) wordt er nog gewerkt aan de sluizen en het kanaal. De foto beneden toont hetzelfde gebied zo'n 30 jaar later, aan het begin van de vorige eeuw. Rechts van het midden ligt het Sluisplein. 

Koelhuis IJsvries

Koelhuis IJsvries

Na de opening van de nieuwe en beschutte vissershaven ging het in de jaren daarna eind 19e, begin 20e eeuw snel met de groei van de haven. Er werden kades aangelegd, nieuwe sluizen, een visafslag en zelfs een treinstation die IJmuiden verbond met Amsterdam. IJmuiden was toen ook een toeristische attractie. 

Na de introductie van ijs als middel om vis te bewaren in plaats van zout, verschenen er uiteindelijk ook koelhuizen in IJmuiden. Aanvankelijk werd nog geïmporteerd ijs uit Noorwegen gebruikt en lokaal opgeslagen, maar door nieuwe technieken verschenen de koel- of vrieshuizen met ‘kunstijs’. Op de plek waar DOK 1 zal verrijzen startte in 1911 de N.V. IJsfabriek, ook wel later bekend als Koelhuis IJsvries, de eerste echte ijsfabriek.

Na de 2e Wereldoorlog raakte het gebied in verval en werd het gebouw aan het Sluisplein voor diverse andere doeleinden gebruikt. In 1984 werd het pand gesloopt en lag het stuk grond sindsdien braak. Gelukkig krijgt het stuk grond aan het Sluisplein weer een nieuwe bestemming: het appartementencomplex DOK 1, met 93 mooie appartementen.  

 

Getoonde afbeeldingen (litho en foto's) zijn afkomstig uit de beeldbanken van het Noord-Hollandsarchief en het Nationaal Archief. 

  De appartementen van DOK 1
  Meer over Oud-IJmuiden