Voortgang DOK 1 en DOK 11

31 januari '23

In een vorig bericht meldden we dat de gemeenteraad van Velsen unaniem had ingestemd met een voorstel van het college van burgemeester en wethouders om voor DOK 1 een 'Verklaring Van Geen Bedenkingen' (VVGB) af te geven. Met deze VVGB kan de procedure rond de aanvraag van de (ingediende) omgevingsvergunning voor de bouw van DOK 1 gestart worden.Bouwvergunning

Inmiddels is de (omgevings)vergunning voor alle (bouw)activiteiten in verband met de bouw van DOK 1 aan het Sluisplein bij de gemeente Velsen aangevraagd. Deze wordt momenteel door de gemeente Velsen beoordeeld. Als de aanvraagprocedure bij de gemeente voor een omgevingsvergunning voorspoedig verloopt, kan er (is de verwachting) in het voorjaar een vergunning verleend worden. En kan de verkoop van DOK 11 starten. 

Voor de 4 eengezinswoningen van Dok 11 aan de Visseringstraat is inmiddels al een omgevingsvergunning door de gemeente afgegeven. De planning is dat deze woningen tegelijkertijd in verkoop gaan met de appartementen van DOK 1. Wordt vervolgd! 

  Meer nieuws
  De woningen