Voortgang DOK 1 en DOK 11

23 februari '23

In een vorig bericht meldden we dat de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen (voorheen ‘de bouwvergunning’) ten behoeve van de realisatie van DOK 1 bij de gemeente Velsen is aangevraagd. Een onderdeel van deze aanvraag is de beoordeling van het ontwerp door de welstandscommissie.

De welstandscommissie

De welstandscommissie is een onafhankelijke, door de gemeenteraad benoemde commissie, die aan burgermeester en wethouders advies uitbrengt over de eisen van welstand zoals vastgelegd in de Woningwet.

Donderdag 23 februari j.l. heeft de welstandscommissie het ontwerp van Dok 1 beoordeeld en positief advies geadviseerd. En is dus akkoord. Het wachten is nu nog op de afronding van de technische beoordeling van het plan door de gemeente. De uitkomst hiervan wordt in maart verwacht.

 

  De woningen
  Oud-IJmuiden: een bijzondere plek