Grote stap in voortgang DOK 1

Lange tijd konden we hier via de projectsite niets melden over de voortgang rond de 93 appartementen van het project DOK 1. Daar is gelukkig sinds afgelopen donderdag 24 november dankzij hard werken 'achter de schermen' en een (unaniem) besluit van de gemeenteraad van Velsen verandering in gekomen. Goed nieuws dus!

'Verklaring Van Geen Bedenkingen'

2 december '22

Op donderdagavond 24 november jl. werd door de gemeenteraad van Velsen unaniem ingestemd met een voorstel van het college van burgemeester en wethouders om voor DOK 1 een 'Verklaring Van Geen Bedenkingen' (VVGB) af te geven. Met deze VVGB kan de procedure rond de aanvraag van de (ingediende) omgevingsvergunning voor de bouw van DOK 1 versneld worden.

Door dit besluit kan de vergunningsprocedure van DOK 1 worden vervolgd. Gelet op de vervolgstappen in de vergunningsprocedure is de verwachting dat begin april 2023 over een omgevingsvergunning (bouwvergunning) beschikt kan worden en de verkoop van start kan gaan.

Geïnteresseerd in de raadsvergadering van donderdag 24 november jl.? Via de website van de gemeente Velsen is deze terug te kijken.  

  Over DOK 1
  Over Oud-IJmuiden